dinsdag 2 mei 2017

De staat van de leraar 2017

Utrecht : Onderwijscoöperatie, 2017. - 11 p.
In deze derde editie van de Staat van de Leraar wordt voortgebouwd op de eerdere onderzoeksrapporten. De onderzoekers gaan dieper in op de professionele ontwikkeling van de leraar. Dat doen zij door uit te zoomen van professionalisering naar professionele ruimte. Deze publicatie is gemaakt door de Onderwijscoöperatie. In de Staat van de Leraar komt de professionalisering van de leraar aan bod, zowel op individueel niveau als in teamverband. Ook wordt er naar de wensen van leraren gekeken op gebied van professionalisering en waar leraren graag een stem in zouden willen hebben. Leraren blijken professionalisering belangrijk te vinden, maar het grootste probleem zit volgens hen in de beschikbare tijd. De meeste leraren zouden op school graag (meer) mee willen praten over het aanschaffen van lesmaterialen en lesmethoden, de omgang met leerlingen, de didactiek en de wijze van toetsen.
Bekijk de Staat van de leraar

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen