dinsdag 2 mei 2017

De staat van de schoolleider 2017

Utrecht : AVS/VO-Raad, 2017. - 35 p.
Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs haar bevindingen over onderwijsontwikkelingen van een schooljaar in De Staat van het Onderwijs. In 2014 is hieraan De Staat van de Leerling toegevoegd en sinds 2015 is er De Staat van de Leraar, een onderwijsverslag voor en door leraren. In 2016 wordt voor het eerst De Staat van de Schoolleider gepubliceerd: een verslag dat specifiek ingaat op de schoolleider in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. De Staat van de Schoolleider is tot stand gekomen in samenwerking met schoolleiders. Het verslag schetst een beeld van de schoolleider anno 2017 aan de hand van enkele kengetallen en enquĂȘtes onder schoolleiders. De schoolleiders schetsen ieder vanuit hun eigen perspectief de staat van de schoolleider in het onderwijs anno 2017. Waar houden zij zich mee bezig? Hoe zien zij hun rol? Thema’s die hierbij aan bod komen zijn: werken aan verbetering, schoolleidersregister, praktijkonderwijs, gespreid leiderschap en dienend leiderschap.
Bekijk de Staat van de schoolleider

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen