vrijdag 5 mei 2017

Informele 'meetup' brengt kracht en inspiratie

Artikel van Mandy Pijl in Onderwijsblad, nr. 2 (28 januari 2017) ; p. 36-39
Steeds meer regio’s in Nederland gaan aan het werk met het in Rotterdam ontstane idee van het organiseren van MeetUps. In dit artikel wordt uitgewerkt wat een MeetUp is. Het idee is dat docenten uit verschillende onderwijssectoren, van primair onderwijs tot hbo, ideeën uitwisselen. Het gaat om inspiratiesessies, georganiseerd door een team van ongeveer vijftien docenten, waar alle geïnteresseerde docenten uit de regio welkom zijn. Tijdens een MeetUp worden ervaringen gedeeld en wordt er ook nagedacht over de visie op onderwijs. Inmiddels werken al elf Nederlandse steden met MeetUp. Open het artikel

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen