donderdag 29 juni 2017

Toekomstbewust leiderschap : wereldwijde perspectieven op leren en leiderschap

Alma Harris, Michelle S. Jones
Helmond : Onderwijs Maak Je Samen OMJS; Stichting De Brink, 2017. – 263 p.
ISBN 9789079336203
Aanvulling op de hedendaagse kennis en inzichten over leiderschap in het onderwijs. Het boek brengt een breed scala aan wetenschappers en onderzoekers bij elkaar die hun eigen standpunt op leiderschap in het onderwijs introduceren, bekeken door de bril van beleid, praktijk of onderzoek. Ten tweede wordt leiderschap op verschillende niveaus (systeemniveau, professioneel niveau en leiderschaps- of leerlingniveau) vanuit de context en cultuur van zeer verschillende systemen en landen beschreven. Het boek biedt hiermee hedendaagse inzichten in de manier waarop heel uiteenlopende systemen zich actief inzetten om de capaciteit van leiders voor veranderingen en innovatie in het onderwijs te ontwikkelen. Het belangrijkste doel van dit boek is het bieden van verschillende visies en perspectieven op leiderschap, zodat beter inzicht wordt verkregen in de manier waarop leiderschap een bijdrage kan leveren aan betere resultaten van leerlingen. Door systemen en landen te vergelijken en ze meer in hun context te bekijken, kunnen we mogelijk begrijpen waarom sommige onderwijssystemen daadwerkelijk beter presteren dan andere.
Plek in kenniscentrum: Schoolmanagement 19120-HARR

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen