vrijdag 17 februari 2017

Fuseren is topsport

Theo van Iperen
2e dr. – Amsterdam : Mediawerf, 2013. – 183 p.
ISBN 9789081091480
Uiteenzetting van een concrete aanpak van het fusieproces in de verschillende fasen. Hoe komen we tot een intentieverklaring die op draagvlak kan rekenen en de basis legt voor succes? Wat er moet gebeuren om de volgende stap te zetten: het daadwerkelijk fuseren. Hoe voorkomen we dat het tempo verloren gaat en de fusie al mislukt is voordat die is aangegaan? En dan de integratie zelf, hoe regelen we dat en welke aanpak is effectief? Het boek is geschreven voor directeuren, bestuurders en toezichthouders die bij fusies betrokken zijn. Het geeft duidelijke antwoorden op basis van proven practices. Met voorbeelden, checklists, formats en instrumenten.
Plek in kenniscentrum: Management 19120-IPER

donderdag 16 februari 2017

Nieuwe Thermen

Afbeeldingsresultaat voor onderwijs van morgenNieuwe Thermen is een innovatief onderwijsconcept, ge├»nspireerd op het Zweedse onderwijsmodel van de Kunskapsskolan en ‘Malmberg-labschool voor adaptieve methodes’. Vera Heijenrath, sectordirecteur van Nieuwe Thermen in Heerlen, vertelt: “Onze visie gaat uit van gepersonaliseerd leren vanuit coaching, verbinding tussen vakken en 21e-eeuwse vaardigheden.” Lees verder op de site van Onderwijs van Morgen 

dinsdag 7 februari 2017

Hoe zet ik Lesson Study op in zes stappen?

Afbeeldingsresultaat voor cpsLesson Study wordt in hoog tempo populair. Dat komt vooral omdat leraren zelf enthousiast worden van deze vorm van teamleren. Samenwerken, om zo betere lessen neer te zetten, brengt werkplezier en biedt veel mogelijkheden om tegelijkertijd het eigen kennis- en vakdidactisch repertoire uit te breiden en tegelijkertijd te werken aan de eigen professionalisering. Om een Lesson Study-cyclus op te kunnen zetten zijn zes stappen nodig die Henk Logtenberg, CPS, kort in zijn blog  toelicht. Lees het blog van Henk Logtenberg 

Discussie: Moet ons onderwijssysteem op de schop?

Op de website De correspondent is een interessante discussie gaande over de vraag of ons onderwijssysteem op de schop moet. Aanleiding was een artikel in het blad Onderwijsinnovatie geschreven door Rob Martens, hoogleraar bij het Welten-instituut, en een uitspraak van Tweede Kamerlid Paul van Meenen in het vakblad Van 12 tot 18. Lees meer